free wysiwyg web builder software download

Algemene Voorwaarden

Kristalheldere afspraken, geen kleine lettertjes en eerlijk zakendoen.

Algemene Voorwaarden

Versie van 12 februari 2017

Juridisch


Gebruikers en klanten van de Services aangeboden door Cyberfusion moeten de algemene voorwaarden accepteren.

Begrijpbare taal


Je gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij garanderen niet dat je een domeinnaam kunt registreren. De registratie wordt afgehandeld door een externe partij, hier is Cyberfusion van afhankelijk.


Wij zullen een domein niet vrijgeven aan een andere provider, alvorens de volledige betaling voor dat domein door ons is ontvangen. Alle kosten die door u voor de Services maakt in overeenstemming zijn met de omvang van de kosten en tarieven gepubliceerd door ons op onze website en is opeisbaar van tevoren alvorens onze dienstverlening voor u gestart worden.


Als u niet alle bedragen betaalt als gevolg van ons komen ze vervallen, kunnen wij de Diensten opschorten en / of deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.


U vrijwaart ons en houdt ons schadeloos en te vrijwaren van en tegen elke overtreding door u van deze voorwaarden en claims door een derde partij die voortvloeit uit het misbruiken van de Service(s) door ons aangeboden.


Als u niet tevreden met een aspect van onze service, neem dan contact op met onze supportafdeling, die zal proberen om de situatie recht te zetten. Als het probleem niet kan worden opgelost en u niet tevreden bent met de service heeft u mogelijk recht op een terugbetaling binnen 30 dagen. Er zijn geen terugbetalingen voorbij de periode van 30 dagen. Wij zijn niet verplicht u van een terugbetaling te voorzien.


Credit op uw account kan niet gebruikt worden voor uitbetaling en kan exclusief gebruikt worden voor aankopen binnen onze webshop.


Onmiddellijk na een succesvolle betaling ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging van onze systemen. Gelieve een kopie  te printen  en deze behouden op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.


Onze trading hours zijn 365 dagen per jaar, 24/7. Normaal gesproken zullen wij reageren binnen 1 uur na ontvangst van uw aanvraag.


De dienst wordt geleverd aan geautoriseerde personen of organisaties (in dit document aangeduid als "Abonnee" of "u"). Elk gebruik van de dienst is onderworpen aan onderstaande beperkingen. Door gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle scripties in de Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden, moet u uw account onmiddellijk annuleren en kan dan niet meer gebruiken of proberen om de dienst te gebruiken.


Dekking - Als u een individuele abonnee bent zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle personen die toegang krijgen tot uw account. Als u een commercieel Subscriber bent is deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle werknemers en / of klanten. In beide gevallen zal een schending van deze Algemene Voorwaarden door iedereen met behulp van uw account worden behandeld als een inbreuk die u pleegt.


Prijzen en kosten - Cyberfusion geeft u kosteloos toegang tot de bedieningspanelen, maar als door verkeerd gebruik of door middel van misbruik van uw kant er kosten in rekening gebracht worden, behouden wij ons het recht voor om deze kosten aan u door te berekenen.


Term - De service aan u is verstrekt voor zo lang je het wilt gebruiken, maar we onthouden het recht voor om de dienst te beëindigen als u het gebruikt op een manier die de gebruiksvoorwaarden schendt.


Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Cyberfusion op de terbeschikkingstelling van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de gebruiksvoorwaarden deel van de Dienst worden gewijzigd. Uw voortgezet gebruik van de Service zal toestemming worden geacht om akkoord te gaan met dergelijke gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als u niet wilt doorgaan met de dienst gebruiken als een gevolg van een dergelijke gewijzigde Algemene Voorwaarden, kunt u bericht van uw wens richten betreft uw gebruik van de Dienst aan Cyberfusion.


Wanbetaling - Wanneer Cyberfusion niet binnen 14 dagen na ontvangst de betaling van een factuur ontvangt ontvangt u een herinnering en wordt uw dienst gesuspendeerd. Na twee dagen wordt tevens een herinnering gestuurd. Nadat de factuur niet is gestuurd voor drie dagen, zal Cyberfusion trachten u telefonisch te bereiken. Lukt dit niet, of komen we niet tot een oplossing volgens inzicht van Cyberfusion, dan start Cyberfusion een incassotraject en berekent € 19,95 exclusief btw door aan de klant. Komt middels dit eerste traject geen toereikende betaling binnen, dan geeft Cyberfusion de vordering uit aan een incassobureau. Hiervoor wordt € 200,- exclusief btw in rekening gebracht.


Een domeinnaam is niet geregistreerd totdat je daar een notificatie van krijgt.Wij geven geen domein vrij wanneer de betaling hiervoor niet voldaan is.


Wanneer je alle openstaande facuturen niet voor de uiterlijke betaaldatum betaalt, gaan we over op suspensie.Cyberfusion is niet aansprakelijk wanneer je misbruikt maakt van onze diensten.
Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Neem dan eerst contact op. Als het probleem niet opgelost kan worden komt u wellicht in aanmerking voor een terugbetaling, maar dit is geen verplichting van onze kant.
Gestort tegoed kan niet teruggestort worden.Je ontvangt van ons een automatische ontvangsbevestiging na succesvolle betaling, anders kan je niet uitgaan van een succesvolle betaling.


Wij bemannen onze servicedesk 24/7.Bij het gebruiken van onze Services ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, zeg dan per direct je account/Services op.Jij bent verantwoordelijk voor alles wat er in jouw account gebeurt.
Mocht je per abuis licenties bestellen op onze naam, dan worden deze kosten aan jou doorberekend.

Abuse wordt niet getolereerd.
Wij hebben het recht de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Mocht je het niet eens zijn met de wijzigingen? We staan open voor suggesties.


Algemene Voorwaarden: Reseller Hosting

Versie van 12 februari 2017

Juridische


Als uw uptime lager is dan 99,9% in een bepaalde maand zal u worden gecrediteerd met één maand gratis. Dit moet binnen 7 dagen na onze controle vallen.

Alle geplande onderhoudswerkzaamheden, behalve van deze garantie worden genegeerd. Voor dedicated servers zijn op dit moment geen SLA.

Uptime wordt berekend door onze statuspagina en monitoringsystemen.


Deze Algemene Voorwaarden en Acceptable Use Policies zijn een essentieel onderdeel van uw relatie met Cyberfusion. Door gebruik te maken van uw Cyberfusion-account, gaat u akkoord met alle voorwaarden en beleid in dit document.


Backups - Cyberfusion maakt 1 back-up per dag, deze back-ups zijn strikt voor eigen gebruik in het geval van een server niet bereikbaar is. Dit is niet bedoeld als vervanging voor het houden van uw eigen back-ups en wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van data.


U stemt ermee in te voldoen aan deze Algemene Voorwaarden. Iedere overtreding van een van beide, kan deze Algemene Voorwaarden of andere regels, voorschriften of het beleid hierboven vermeld dienen als reden voor Cyberfusion om uw account opschorten of te beëindigen. U stemt ermee in dat Cyberfusion het recht heeft, met of zonder kennisgeving, op te schorten of uw account bij de eerste of volgende optreding van één van de volgende overtredingen te beëindigen.


* Het gebruik van de dienst op een manier, die in strijd is met enige toepasselijke wet, gerechtelijk bevel, tarief, regelgeving, of verdrag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom, communicatie, privacy, het strafrecht en het internationaal recht)

* Het hosten van websites gewijd aan pornografie. Inhoud voor volwassenen is toegestaan ​​maar het kan niet de primaire focus van uw website zijn.

* Het gebruik van de dienst op een manier die bedoeld om misbruik of inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer of de eigendomsrechten van anderen, waaronder, maar niet beperkt tot het verzenden van ongevraagde bulk e-mail ("spamming"). U stemt ermee in om een ​​schone up fee van 70,- EUR per uur te betalen als een van onze server IP-adressen op een zwarte lijst komt als gevolg van door u verzonden spam.

* Het gebruik van uw hosting als een bestand of afbeelding hosting service.

* Het gebruik van de dienst in een poging om de beveiliging te breken, of om daadwerkelijk te breken beveiliging van een computernetwerk (met inbegrip van de dienst zelf), of om toegang te krijgen tot een account, bericht, of het bestand dat niet van u is.

* Het gebruik van uw account als een back-up service. Alle bestanden moeten deel uitmaken van uw website en moeten worden gekoppeld aan uw account. Dit is niet van toepassing op dedicated server klanten.

* Het gebruik van de dienst in een zodanige wijze om headers, adressen, of andere identificatie in e-mail of websites te vervalsen, of het gebruik van een andere methode om de identiteit of de locatie van de afzender te verhullen. Dit geldt ook voor de hosting van Proxy Server-toepassingen.

* Uploaden, linken naar of opslaan van warez, barsten of andere illegale software.

* Assisteren bij of direct verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

* Overmatig gebruik van de Dienst op zodanige wijze dat de beschikbare bandbreedte anderen beperken.

* Het verstrekken van valse of onvolledige contactgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer.

* Met behulp van de Dienst aan serverprogramma's, met inbegrip van werken, maar niet beperkt tot e-mail servers, IRC servers, game servers, FTP servers, webservers, of streaming audio / video-servers.

* Het gebruik van de dienst voor onbevoegde toegang van derde partij systemen.

* Het uitvoeren van een terugboeking op eventuele transacties heden of verleden zal resulteren in accountschorsing totdat dit opgelost is. Als een terugboeking wordt afgegeven behouden wij ons het recht voor om uw account te verwijderen en nieuwe bestellingen te weigeren.

* Het gebruik van de dienst voor e-mail bombing, dat elk geval waarin meerdere berichten naar een specifieke bestemming met de bedoeling worden verzonden naar de ontvanger en / of het elektronische systeem dienen van die ontvanger disfunctioneel maken omvat.

* Het gebruik van de dienst om adressen toe te voegen aan een mailing list (van u of een derde partij) toe te voegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde (n).

* Proberen te annuleren, vervangen of anderszins interfereren met e-mail anders dan je eigen.

* Deelname aan intimidatie, hetzij door middel van taal, frequentie, of de grootte van de berichten, of met e-mail of website content.

* De dienst te gebruiken voor syn flooding. Dit wordt gedefinieerd als overbelasting van het computersysteem van de ontvanger, door het sturen van een grote hoeveelheid gegevens of andere denial-of-service-aanvallen.

* Inrichting van valse gegevens op uw aanmeldformulier, contract, of een online applicatie, waaronder het verstrekken van frauduleuze creditcard of andere betalingsgegevens.

* Security - U gaat ermee akkoord geen toegang te krijgen of probeert toegang te krijgen particuliere terreinen van de Dienst. U stemt ermee in Cyberfusion zo spoedig melden als u zich bewust van een ongeautoriseerd gebruik van uw account en / of elke schending of poging tot schending van de beveiliging op de Dienst.

* Intellectuele eigendom - Cyberfusion verplicht zich niet te onderzoeken of berichten te herzien zoals bestanden of andere materialen.

* Voortzetting van een specifieke identificatie van het vermeend inbreukmakende materiaal en de locatie (s) op Cyberfusion voorzieningen waar het materiaal te vinden zijn. Na ontvangst van deze schriftelijke mededeling, zal Cyberfusion dit snel verwijderen of blokkeren van de toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal, en zorgen voor kennisgeving aan de persoon die dit materiaal had gepost. Als Cyberfusion kennisgeving ontvangt van die persoon die aangeeft dat de claim van inbreuk was gebaseerd op vergissing of verkeerde identificatie, zal Cyberfusion u een kopie van deze kennisgeving te sturen. Tenzij u Cyberfusion op de hoogte stelt van de juiste gerechtelijke stappen om de vermeende inbreuk te beperken, zal de gewraakte materiaal vervolgens worden hersteld of andere wijze weer toegankelijk worden gemaakt.

* Aansprakelijkheid - U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Service op eigen risico is.

* U stemt ermee in dat, mocht u de service gebruikt voor het verzenden of ontvangen van spraak, Cyberfusion niet optreedt als een telecommunicatiemaatschappij en dat er geen voorstelling gemaakt door Cyberfusion over de geschiktheid van de Dienst voor dergelijk gebruik, en dat alle risico van de verbinding, transmissie kwaliteit en nauwkeurigheid van de communicatie niet gegarandeerd wordt, en dat Cyberfusion geen enkele aansprakelijkheid heeft van welke aard voor het falen of gebrek aan kwaliteit van een dergelijk gebruik van de Service.

* U stemt ermee in dat u niet meer dan 10% of meer van de systeembronnen langer dan 60 seconden mag gebruiken. Er zijn talrijke activiteiten die deze problemen kunnen veroorzaken; deze omvatten: CGI scripts, FTP, PHP, HTTP, etc of hetdraaien van elke vorm van interactieve real-time chat applicaties die servermiddelen nodig heeft. Extern gehoste diensten zijn volledig toegestaan.

* U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent voor schade of verlies van de dienst, wat resulteert in schade aan Cyberfusion als gevolg van spam of andere schendingen in deze algemene voorwaarden vermeld. Deze schade omvat, maar is niet beperkt tot, shutdown van het systeem, en het verlies van peering overeenkomsten. U stemt ermee in dat Cyberfusion kan dergelijke claims nastreven tegen u in de rechtbank.

* U gaat ermee akkoord dat Cyberfusion in geen enkel geval financiële aansprakelijkheid jegens u heeft.

* Garantie - Cyberfusion geeft geen expliciete of IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, MET BETREKKING TOT DE SERVICE, OF ENIGE SOFTWARE OF ANDER MATERIAAL BESCHIKBAAR VIA DE SERVICE, ongeacht wat je KAN hebben verteld Cyberfusion OVER voorgenomen gebruik van de dienst. GEEN MONDELING ADVIES OF informatie die Cyberfusion OF HAAR WERKNEMERS HEBBEN GEGEVEN IS EEN GARANTIE EN wijziging in de bepalingen DOEN ZICH NIET VOOR.

* DE SERVICE EN ALLE SOFTWARE aan u door Cyberfusion WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS"-BASIS; Cyberfusion GARANDEERT NIET DAT ZE VRIJ VAN FOUTEN EN / OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT gebreken worden hersteld. Cyberfusion garandeert de VEILIGHEID EN BACK-UP VAN EEN VAN UW GEGEVENS DIE OP DE SERVICE kan worden opgeslagen.

* Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst in alle opzichten onder deNederlandse en Engelse wetten.

* U kunt enkel opzeggen middels een aangetekende brief naar Theseusweg 6, 5631 KS  Eindhoven.

Bij wanbetaling zullen wij incasso inschakelen en kunnen wij tot 200000 euro aan u vorderen.


Begrijpbare taal


Wanneer je minder dan 99,9% uptime haalt in een maand door een fout van onze kant heb je recht op een maand gratis (dit kan zowel de volgende maand kosteloos zijn als een terugstorting van deze maand).


Je kunt geen beroep doen op externe monitors. Enkel onze eigen systemen geven aan of de uptime behaald is of niet.
Je gaat niet alleen akkoord met onze algemene voorwaarden, maar ook met deze extensie erop (voor Reseller Hosting).
Wij maken 1 keer per dag een back-up van al je data, maar we raden nog steeds aan om ook zelf back-ups te maken.
Je mag onze regels niet overtreden, of wij suspenderen / beëindigen het account. Dit mag zonder kennisgeving.


Privacy Policy

Versie van 12 februari 2017

Dit privacybeleid is opgesteld om beter te kunnen bedienen degenen die zich bezighouden met hoe hun 'persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt online gebruikt. PII, zoals gebruikt in de Amerikaanse wet op privacy en informatiebeveiliging, is informatie die gebruikt kan worden op zichzelf of met andere informatie te identificeren, contacteren, of het zoeken van een enkele persoon, of aan een persoon te koppelen. Lees onze privacy policy zorgvuldig om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe we informatie verzamelen, gebruiken of beschermen of op andere wijze omgaan met uw persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met onze website.


Wij hebben geen informatie van bezoekers van onze website te verzamelen of andere gegevens om u te helpen met uw ervaring.


Onze website wordt gescand op regelmatige basis voor beveiligingsgaten en bekende kwetsbaarheden in om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken.


We maken gebruik van reguliere Malware Scanning.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen vergen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Daarnaast wordt alle gevoelige / credit informatie versleuteld via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Wij implementeren een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen wanneer een gebruiker plaatst een bestelling binnenkomt of betoogt.

Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, abonneert op een nieuwsbrief, reageert op een enquête, een formulier invult, gebruik maakt van onze Live Chat, een support ticket opent of informatie invoert op onze site. Deze informatie kunnen wij gebruiken op de volgende manieren:


• Om uw ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het type van de inhoud en het productaanbod waarin u het meest bent geïnteresseerd te leveren.

• Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

• Als u vragen voor beoordelingen en recensies van diensten of producten hebt.

• Voor een follow-up na de correspondentie (Live Chat, e-mail of telefoon)


Wij maken geen gebruik van cookies op onze website (ook niet voor tracking).


Wij doen niet aan het verkopen of verhandelen van uw persoonlijk identificeerbare informatie aan derden.


Wij maken geen gebruik van Google AdSense.